Start

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto sekcji. Składki na rok 2016/2017 wynoszą: 100zł dla członków grup dziecięcych i młodzieżowo-dorosłej. Składka dla osób ćwiczących  1 raz w tygodniu wynosi 60zł Opłata za pojedynczy trening wynosi 20zł. Składki rodzinne wynoszą 70zł dla dzieci i dorosłych. Nie pobieramy opłat wpisowych!

Składki opłacamy do 10 dnia danego miesiąca (z góry)!

Dane do przelewu:

„SPECJALISTYCZNE OGNISKO TKKF-AIKIDO” WAŁBRZYCH
ul. Dunikowskiego 14
58-309 Wałbrzych
BANK: 29 1050 1908 1000 0022 6906 5336

WAŻNE W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, składka członkowska za miesiąc…

Akceptujemy karty:

multisport fitprofit

multisport