Start

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto sekcji. Składki na rok 2015/2016 wynoszą: 90zł grupa dorosła oraz 80zł grupa dziecięca Opłata za pojedynczy trening wynosi 20zł. Składki rodzinne wynoszą 70zł dla dzieci i dorosłych. Opłata za zajęcia MMA wynosi 90zł

Składki opłacamy na początku danego miesiąca (z góry)!

Dane do przelewu:

„SPECJALISTYCZNE OGNISKO TKKF-AIKIDO” WAŁBRZYCH
ul. Dunikowskiego 14
58-309 Wałbrzych
BANK: 29 1050 1908 1000 0022 6906 5336

WAŻNE W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, składka członkowska za miesiąc…

Akceptujemy karty:

multisport fitprofit

multisport